Publikacije

07.10.2019.

Zbornici radova sa kongresa psihologa 2009-2017

15.04.2019.

Kritičko mišljenje i stavovi prema školovanju: Poređenje opšteg smjera i programa međunarodne mature (IB program) Gimnazije u Banjoj Luci

Kritičko mišljenje i stavovi prema školovanju: Poređenje opšteg smjera i programa međunarodne mature (IB program) Gimnazije u Banjoj Luci Preuzmite publikaciju:
21.03.2018.

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA DJECI I PORODICI NAKON PRIRODNIH KATASTROFA

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA DJECI I PORODICI NAKON PRIRODNIH KATASTROFA Publikacija koja je pred Vama rezultat je sprovedenih aktivnosti projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za pružanje psihosocijalne podrške djeci […]
17.12.2017.

Preporuke o radu psihologa u oblasti vaspitno-obrazovnog sistema, socijalne zaštite i pravosuđa

U nastavku možete preuzeti Prijedloge Preporuka o radu psihologa u oblasti vaspitno-obrazovnog sistema, socijalne zaštite i pravosuđa: Podrucje Rada Psihologa Vaspotnoobrazovni sistem 2017 Podrucja Rada Psihologa Pravosudje […]