Plan aktivnosti

Osnovni strateški pravci djelovanja DPRS u period 2018 – 2022.

 1. Jačanje institucionalnih kapaciteta psihologa u institucijama i organizacijama
 2. Izrada projektnih prijedloga injihova implementacija koji unapređuju zaštitu mentalnog zdravlja različitih kategorija stanovništva
 3. Unapređenje edukativnih programa u specifičnim oblastima primjenjene psihologije
 4. Uvođenje zakonske legislative u oblast psihološke djelatnosti
 5. Učlanjenje u Evropsku asocijaciju psihologa – EFPA
 6. Učešće u radu Saveza društava psihologa u BiH
 7. Promocija uloge i značaja psihološke nauke i struke.

 

BUDUĆE AKTIVNOSTI:

Na Skupštini DPRS održanoj 26. decembra 2017. godine usvojen je prijedlog UO DPRS o budućim aktivnostima i strateškim pravcima djelovanja Društva u periodu od 2018 do 2021. godine, a iste se odnose na sljedeće:

 • Aktivno učešće u radu Saveza društava psihologa u BiH;
 • Podsticanje učešća u EFPA;
 • Organizacija edukacija, seminara, treninga i obuka u skladu sa prepoznatim potrebama na tržištu rada;
 • Učešće u projektima i podsticanje članova da pokrenu sopstvene projekte;
 • Nastavak rada na aktivnosti donošenja Zakona i drugih dokumenata o psihološkoj djelatnosti od strane nadležnih institucija;
 • Ostvarivanje preduslova za pokretanje projekata izrade i standardizacije psiholoških mjernih instrumenata;
 • Domaćini i organizatori 6. Kongresa psihologa BiH 2019;
 • Aktiviranje sekcija, podružnica i članstva posebno nedovoljno raširenih oblasti psihologije (organizacija, sport, pravosuđe);
 • Aktivnije učešće u donošenju strateških planova razvoja psihologije i njenih specifičnih oblasti na području Republike Srpske;
 • Održavanje saradnje sa vladinim i nevladinim sektorom;
 • Podsticanje značaja vaspitne uloge škole kroz jačanje profesionalne uloge psihologa i drugih stručnih saradnika u školi;
 • Međusobna razmjena iskustava i znanja između psihologa u Republici Srpskoj;
 • Veća vidljivost u medijima (televizija, web članci).