Održana edukacija članova stručnih službi škola sa banjalučke regije u okviru programa “Uspostavljanje referalnog mehanizma podrške djeci u školama Republike Srpske”

PRIMJENA METODA I TEHNIKA ORGANIZACIJSKE PSIHOLOGIJE U PRAKSI
19.02.2019.
Psihosocijalni izazovi i uloga psihologa u procesu miješanih migracija u BIH i regionu
22.02.2019.


U Hotelu Bosna u Banjaluci 14. i 15. i 18. i 19. februara 2019. godine održane su obuke članova stručnih službi škola sa banjalučke regije o primjeni “Referalnog mehanizma podrške djeci u školama Republike Srpske”. Tokom februara i marta mjeseca planirano je da se obuče svi članovi stručnih službi škola sa prostora Republike Srpske. Program implementiraju Republički pedagoški zavod Republike Srpske i Društvo psihologa Republike Srpske uz podrsku partnera UNICEF BIH, SDC i Sida.