Kako djeci objasniti šta je korona virus

DPRS u medijima povodom krizne situacije zbog COVID-19
12.03.2020.
Kako umiriti dijete koje osjeća strah – Strah kao štit
18.03.2020.

Svi već uveliko znamo da se skoro cijeli svijet suočava sa problemom korona virusa te se može reći da većina ljudi u većoj ili manjoj mjeri doživljavamo strah i zabrinutost. Ova osjećanja su potpuno normalna i očekivana, te ne zaobilaze djecu i veoma je važno da kao odrasli znamo razgovarati sa djecom o problemu korona virusa kako bi oni mogli da razumiju o čemu se tačno radi te, kako bi zaštitili svoje fizičko i mentlano zdravlje. Stoga je očekivano da će djeca tražiti od roditelja i drugih važnih odraslih da dobiju informacije o virusu. Prva važna stvar je da roditelji sami imaju tačne informacije o tome šta je virus, kako se širi i koji su načini da se sačuvamo od zaraze, a nakon toga mogu i djeci dati kvalitetne infromacije.

1. Crtanje i igra
Crtanje i igra način je odličan za djecu do 10 godina starosti jer će im omogućiti da na konkretnom nivou uz zanimljive primjere dobiju ideju i mentalnu sliku o tome kako virusi igledaju i kako se šire. Pored toga ovo je primjer koji će roditeljima i djeci omogućiti i kvalitetno provođenje vremena što ima opuštajući efekat.
Roditelji zajedno sa djecom mogu na papiru crtati različite oblike virusa, bojiti ih na različite načine ili im čak davati imena, kako bi djeci bilo zanimljivije. Nakon što se nacrta nekoliko primjera djete i roditelj
mogu glumiti da kišu ili kašlju te da tako papiriće razbacaju po svome domu. Na ovaj način dijete uči kako se virus širi i zašto je važno da držimo rastojanje. Nakon ovoga roditelji zajedno sa djecom mogu otići oprati ruke kako bi očistili boju koja takođe predstavlja viruse, te će djeca tako naučiti kako se pranjem ruku mogu zaštiti od zaraze.
Dodatak ovoj igri može biti da roditelj ili dijete oboje svoje prste vodenim bojicama ili temperama što u igri predstavlja zarazu, te da uvide kako dodirivanjem stvari ostavljaju tragove i šire viruse. I ova igra se može završiti zajedničkim pranjem ruku.
Ove aktivnosti pomažu djeci da nauče da zašitite sebe i druge ljude čime gradimo društvenu odgovornost.

2. Video i internet (za starije od 10 godina)
Očekivano je da starija djeca neće biti motivisana za igru i crtanje te da će možda više vremena provoditi na internetu. Zajedničko gledanje videa na internetu koji prikazuju šta je korona, kako se širi i kako se možemo zaštiti, može biti zanimiljivo za stariju djecu a ujedno i primjer kako da internet koriste na kvalitetan način da dobiju potrebne informacije.

3. Otvoren razgovor i pitanja
U oba gore navedena primjera, važno je da djeca roditelji pričaju sa djecom, ispituju njihova razmišljanja i kako se osjećaju.
Ukoliko vam dijete postavlja pitanje na koje ne znate odgovor budite primjer kako da zajedno dobijete tačne i provjerene informacije preko interneta i medija, te provjerite da li je dijete informacije razumjelo.

U slučaju da su vam potrebne dodatne informacije slobodno se obratite našoj besplatnoj liniji Plavi telefon na broj 080 05 03 05 gdje će vam savjetnici dati stručnu podršku.

Plavi telefona besplatna savjetodavna linija koju sprovodi Udruženje “Nova generacija” iz Banje Luke uz podršku kompanije M:tel