PRIMJENA METODA I TEHNIKA ORGANIZACIJSKE PSIHOLOGIJE U PRAKSI

Подршка ученицима најважнија
13.02.2019.
Održana edukacija članova stručnih službi škola sa banjalučke regije u okviru programa “Uspostavljanje referalnog mehanizma podrške djeci u školama Republike Srpske”
20.02.2019.

Društvo psihologa Republike Srpske organizuje stručni seminar:

PRIMJENA METODA I TEHNIKA ORGANIZACIJSKE PSIHOLOGIJE U PRAKSI

22.-23.03.2019. godine

Opšti cilj seminara je usvojiti praktična i primjenljiva znanja iz oblasti organizacijske psihologije, odnosno naučiti kako praktično koristiti metode, tehnike i alate u svakodnevnoj praksi. Kroz predavanja, konkretne primjere iz prakse, grupne i individualne vežbe, psiholozi će se osnažite za rad na poslovima upravljanja ljudskim resursima i pripremiti se za nove stručne izazove

Posebni ciljevi seminara su:

  • Naučiti primjenjivati metode i tehnike profesionalne selekcije, voditi intervjue, izraditi psihološki izveštaj uz poštovanje kriterijuma poverljivosti i etičkog kodeksa psihologa

unaprijediti znanje za raspisivanje eksternih i internih oglasa, premještanje zaposlenih  i izradu prigodnih obrazaca

  • Usvojiti vještine kreiranje alata za procjenu radne uspješnosti i obuku procenjivača
  • Produbiti znanje usvajanjem dodatnih vještina psihologa, kada su u pitanju psihološka istraživanja, baze psiholoških podataka, edukacije zaposlenih i učešće u timskim projektima

Trajanje seminara: Seminar je dvodnevni u ukupnom trajanju do 14 sati. Učesnici dobijaju sertifikat o zavrsenoj edukaciji.

Mjesto održavanja seminara: Prostorije DPRS, Brace Potkonjaka 4, Ultimax 1 Coworking (u Mejdanu, preko puta Gradskog pozorišta Jazavac)

Cijena seminara: 280 KM (za članove DPRSa 10% popusta na cijenu iznosi 252KM)

Učesnici seminara: Diplomirani psiholozi i master psiholozi koji su zaposleni u organizacijama i rade na poslovima na razvoju ljudskih resursa kao i svi psiholozi koji imaju interesovanje za oblast organizacijske psihologije

Predavači:

VESNA ČORTO, dipl. psiholog, završila Filozofski fakultet u Beogradu, smijer psihologije rada. Zaposlena u javnom preduzeću u funkciji ljudskih resursa 25 godina. U dosadašnjoj karijeri obavljala stručne poslove profesionalne selekcije i orijentacije, učestvovala u realizaciji eksternih i internih oglasa, premeštaju zaposlenih, kreirala postupke procjene radne uspješnosti, sprovodila psihološka istraživanja. Dugogodišnji je aktivni učesnik Kongresa psihologa Srbije sa praktičnim radovima iz oblasti psihologije rada.

ZORICA STOŠIĆ, dipl. psiholog, završila Filozofski fakultet u Nišu, smijer psihologije. Kraće radno iskustvo u školstvu na poslovima profesora psihologije i saradnika-psihologa. Preko 20 godina radnog iskustva u javnom preduzeću na poslovima upravljanja kadrovima, socijalne zaštite zaposlenih, edukacije, profesionalne selekcije, kao i ostalih poslova u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Kotizaciju sa naznakom „Za HR seminar“ uplatiti na račun DPRS-a kod Raiffeisen banke Banja Luka na broj računa: 1610450014280086

Kotizacija podrazumjeva učešće na seminaru, edukativni materijal – priručnik i sertifikat.

Prijaviti se mogu svi zainteresovani najkasnije do 19.03.2019. godine, a prijave i pitanja možete slati na email: tatjanaps80@gmail.com

Prijava treba da sadrži vaše ime i prezime, kontakt telefon i instituciju/organizacije ispred koje dolaziti. Dodatne informacije možete dobiti  na broj telefona: 065 826  565 (kontakt osoba Tatjana Preradović Sjenica)

Ukoliko prijavljeni učesnik iz bilo kog razloga odustane od učešća u edukaciji, dužan je da prijavi odustajanje. U tom slučaju prethodno uplaćena kotizacija ć biti vraćena u cjelosti. U slučaju da učesnik ne otkaže edukaciju putem e-maila ili na tel. uplaćena kotizacija neće biti vraćena.

Pozivno pismo možete preuzeti OVDJE:

PROGRAM SEMINARA

22.03.2019.

10.00- 11.00               Uvod i upoznavanje sa učesnicima edukacije

11.00- 14.00                Profesionalna selekcija i orijentacija

14.00- 15.00               Pauza

15.00- 16.00               Izrada psihološkog izveštaja

16.00.- 18.00             Interno oglašavanje u svrhu premeštaja zaposlenih

18.00                           Kraj prvog dana

23.03.2019.

10.00-  13.00              Procjena radne uspješnosti i obuka procenjivača

13.00- 14.00               Istraživanje zadovoljstva poslom i motivacije za rad

14.00- 15.00               Pauza

15.00- 17.00               Dodatna znanje i veštine psihologa

17.00- 18.00              Evaluacija i zatvaranje seminara