Studentski radovi kao podrška djeci i roditeljima tokom Korona krize

Usluge psihološkog savjetovanja za žrtve mina i druge osobe sa invaliditetom u BiH
Prezentacija budućih aktivnosti u okviru programa “Referalni mehanizam podrške djeci u školama Republike Srpske”
Studentski radovi kao podrška djeci i roditeljima tokom Korona krize

U kriznim situacijama poput ove sa Korona virusom, očekivano se brinemo oko našeg fizičkog zdravlja. I radimo ono što možemo da ga zaštitimo i unaprijedimo. Mentalno zdravlje je jednako važno, ali često nismo svjesni da trebamo da ga razvijamo i štitimo. Različite uzrasne populacije, u našoj zemlji ali i svim drugim zemljama, istrpile su i još uvijek trpe pritisak krizne situacije.

Povremeno nismo svjesni doprinosa koji su dali adolescenti i mladi na pragu odraslosti.

Sa ciljem podrške djeci i roditeljima u nastaloj situaciji punoj brojnih izazova, kao i razvoja svojih kompetenci, vrlo značajnih za budući profesionalni rad, studenti treće godine Studijskog programa psihologije, Filozofskog fakulteta, u okviru predmeta Odabrani dijelovi iz razvojne psihologije, kreirali su različite materijale.