Poziv na 3. susret Sekcije za psihološke tretmane

Poziv na 3. susret Sekcije za psihološke tretmane

Poštovane kolege i koleginice,
pozivamo vas da prisustvujete trećem sastanku Sekcije za psihološke tretmane, koji će se održati 24.11.2018. u 18h, u novim prostorijama Društva psihologa RS, koje se nalaze na adresi Brace Potkonjaka 4, preko puta Gradskog pozorišta Jazavac (https://goo.gl/AiUoCM).
Poziv je upućen svim psiholozima koji se bave primjenom psiholoških tretmana (psihoterapijom, savjetovanjem ili koučingom), u bilo kom kontekstu (u zdravstvu, školama, privatnoj praksi, u organizacijama…),
Dnevni red
1.Kriterijumi za upis u sekciju i registar:
Kriterijumi:
  1. završene tri godine osnovnih studija
  2. završena edukacija za primjenu empirijski zasnovanih psiholoških tretmana ili edukanti, kvalifikovani za rad sa klijentima, uz obaveznu superviziju
Diskusija i glasanje.
2.Zakon o psihološkoj djelatnosti i uvođenje termina ,,psihološki tretman“ u zakon
3.Prijedlog modela upravljanja i organizacije sekcije
Model: bivši, sadašnji i budući voditelj, sekretar; promjena na godinu dana.
U prilogu je detaljno iznjet prijedlog, kako biste mogli još jednom detaljno pregledati i pripremiti se za glasanje.
Glasanje o tački koja se odnosi na učešće članova UO sekcije u drugim funkcijama u DPRS-u.
4.Glasanje za model i članove koji će voditi sekciju u narednom periodu
Pozivamo sve zainteresovane kandidate da pripreme svoje ideje o načinu realizacije ciljeva sekcije u narednom periodu, kako bi ih mogli prezentovati učesnicima sekcije.
5.Kongres psihologa (11.- 13.4.2019.)
Mogućnost organizacije okruglog stola, sa učešćem članova sekcije (prijedlozi tema).
6.Razno
Poziv na 3. susret sekcije

Predlog organizacije vođenja sekcije