Potpisan sporazum o međusobnoj saradnji JU Dom “Rada Vranješević” i Društva psihologa Republike Srpske

Potpisan sporazum o međusobnoj saradnji JU Dom “Rada Vranješević” i Društva psihologa Republike Srpske

Društvo psihologa Republike Srpske i  JU Dom “Rada Vranješević” su  potpisali  Sporazum o međusobnoj saradanji koji definiše aktivnosti sa ciljem zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih bez roditeljskog staranja koji odrastaju u ovoj ustanovi. Aktivnosti za DPRS će realizovati članovi Sekcije za psihološke tretmane – edukovani  psihoterapeuti koji će  volonterski  pružati usluge psihološke podrške i savjetovanja djeci i mladima, kao i edukativnu podršku radnicima Doma. 
Ova saradnja je u skladu sa stremljenjima DPRS da provodimo društveno korisne aktivnosti u skladu sa našom misijom da stvaramo Humano društvo koje omogućava optimalan psihološki razvoj ljudskih potencijala.