Psihosocijalna podrška u doba pandemije COVID-19

Psihosocijalna podrška u doba pandemije COVID-19

Informativno-edukativni materijali koji se nalazi pred Vama je rezultat sprovedenih aktivnosti projekta „Psihosocijalna podrška u vrijeme covid pandemije“ koji je dio  projekta “Jačanje intersektorske saradnje i referalnog mehanizma podrške djeci i njihovim porodicama u Republici Srpskoj” koji sprovode Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Društvo psihologa Republike Srpske uz podršku UNICEF-a i Vlade Švedske. 


Pandemija COVID-19 ima snažan uticaj na sve aspekte društva. Prožimajući direktni i indirektni, psihološki i socijalni faktori pandemije imaju uticaj na trenutno, ali i buduće psihičko zdravlje pojedinaca i čitavih porodica. U tom smislu, ovom aktivnošću želimo informisati građane o dostupnom servisu psihološke pomoći, sa osnovnim informacijama i načinima na koji se građani mogu javiti (broj telefona, radno vrijeme telefona, mail) i o osnovnim vrstama usluga. Ciljna grupa koju želimo informisati i pružiti edukativne smjernice su opšta populacija, djeca, roditelji, zaposleni u školi, zaraženi i oboljeli od COVID-19 i članovi njihovih porodica.

U nastavku možete preuzeti Instukcije i Plakate: