Publikacije namijenjene za zaposlene u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite

Publikacije namijenjene za zaposlene u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite

Ovdje možete preuzeti dvije publikacije “Podrška i tretman djeci u riziku – holistički pristup” i “Preporuke za pružanje usluga djeci u riziku od nastanka poremećaja ponašanja i emocija u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite”.

Obje publikacije su nastale u okviru programa “Uspostavljanje referalnog mehanizma podrške djeci u školama Republike Srpske” koji je podržan od strane UNICEF BiH i njihovih partnera Švajcarske agencije za razvoj i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.