Konferencija – “Psihosocijalna podrška u vrijeme COVID-19 pandemije – iskustva i izazovi”

Konferencija – “Psihosocijalna podrška u vrijeme COVID-19 pandemije – iskustva i izazovi”

Dana 02.07.2021. godine,  Društvo psihologa Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, održalo je koferenciju u Velikoj sali Administrativnog centra zgrade Vlade Republike Srpske, posvećenu pružanju psihološke podrške stanovništvu u vrijeme COVID-19 pandemije i pružanju pomoći i podrške radu profesionalaca u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite.

Cilj ove aktivnosti je bilo je predstavljanje rezultata koji su nastali u sklopu projekta, sa osvrtom na pojedine specifičnosti u radu i otvorenom diksusijom na temu pružanja psihološke pomoći stanovništvu i kontinuirane podrške u radu ustanova socijalne i zdravstvene zaštite u ovo izazovno vrijeme – vrijeme kovid pandemije. Učesnici koji su direktni korisnici projekta su dali svoj doprinos današnjem skupu, sa osvrtom na svoja iskustva i pozitivne primjere i resurs i značaj grupa samopomoći i supervizija.

Na konferenciji su bili prisutni angažovani profesionalci na projektu, predstavnici centara za socijalni rad Banja Luka, Prnjavor i Laktaši, prestavnici JU Dom “Rada Vranješević”, JU “Gerontološki centar Banja Luka”, predstavnica Centra za mentalno zdravlje Banja Luka, predstavnica Fondacije Udružene žene Banja Luka, EKO-EHO – Centar za edukaciju i promociju zdravog života, Servis centar – Dajte nam šansu Zvjezdice Banja Luka, Asocijacija XY, te direktni korisnicu usuga (Grupa samopomoći i supervizijskih grupa za profesionalce u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite).

Prisutnima su se u uvodnom dijelu obratili predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, sa zaključkom da su projektne aktivnosti postigle svoje ciljeve. Učešće na samoj konferenciji je uzeo i Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, g-din Alen Šeranić, koji je takođe naglasio nemjerljiv značaj pružanja psihološke podrške u vrijeme krize izazvane kovid pandemijom.

Predstavnica UNICEF-a u BiH, g-đa Sandra Kukić je izrazila zadovoljstvo i pozitivnu ocjenu današnjeg događaja, kao i samih projektnih rezultata koji su, po njenim riječima, “pokazali ljudsko lice u ovom izazovnom vremenu.”

Ovaj skup je ispunio svoj cilj i pokazao još jednom da samo zajedničkim snagama svih aktera u zajednicama, možemo stvarati okruženje i sigurne korake ka ostvarivanju ciljeva, a krajnji cilj je svaki korisnik koji dobije kvalitetnu, stručnu  i blagovremenu uslugu. Vrijeme u kojem smo provodili projektne zadatke, pokazalo je da je podrška djeci i briga o djeci u vrijeme kovid pandemije, prioritet.

Konferencija je dio projekta „Psihosocijalna podrška u vrijeme COVID-19 pandemije“ koju provodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Društvo psihologa Republike Srpske u saradnji sa UNICEF u BiH i Vladom Švedske.