Održana konferencija “Vaspitanje i obrazovanje u doba COVID-19 pandemije”

Održana konferencija “Vaspitanje i obrazovanje u doba COVID-19 pandemije”

Društvo psihologa Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, 09.06. 2022. godine je organizovalo konferenciju “Vaspitanje i obrazovanje u doba COVID-19 pandemije” na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja “Stavovi učenika, nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika o vaspitno-obrazovnom radu tokom virusa korona u školama i predškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.” Prezentovan je osnovni problem istraživanja i ciljevi, te konkretni rezultati za sve poduzorke.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici UNICEF u BiH, prestavnici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, stručni saradnici osnovnih, srednjih škola  i predškolskih ustanova koje su učestvovale u istraživanju, kao i drugih škola i predškolskih ustanova koje su se odazvale pozivu.

Ovaj događaj je pokazao značaj i važnost rezultata uticaja COVID-19 pandemije na sve aktere vaspitno-obrazovnog procesa.  Istraživanje je uključilo 28 obrazovnih  ustanova iz Republike Srpske, ukupno 3666 ispitanika (učenici nastavnici, stručni saradnici, vaspitači) iz 19 gradova i opština u Republici Srpskoj. Ovim istraživanjem je utvrđeno kakvi su efekti primjene nastave na daljinu.

Neka od osnovnih pitanja na koje su rezultati istraživanja dali kokretne odgovore su: kako su učenici, nastavnici stručni saradnici i vaspitači doživjeli nastavu a daljinu, koji su stresori postojali, da li su rezultati nastavnog procesa odgovarajući i na koji način se organizovala nastava u 20 mjeseci trajanja pandemije. Ova konferencija je bila prilika  i da se učesnici uključe u aktivnu diskusiju koja je uslijedila nakon dijela prezentacije. Učesnici su razmijenili profesionalna i lična iskustva koja su vezana za organizovanje nastave na daljinu.  Zaključak je da dobijeni rezultati u ovom istraživanju mogu poslužiti kao pouzdani pokazatelji i smjernice za donošenje mjera koje bi predstavljale balans između potrebe za očuvanjem zdravlja i brige o mentalnom zdravlju učenika i važnosti postizanja ishoda u njihovom obrazovanju. Takođe, naglašen je i značaj i važnost podrške nastavnicima i stručnim saradnicima u očuvanju mentalnog zdravlja.

Kompletan Izvještaj  istraživanja „ Stavovi učenika, nastavnika, vapsitača i stručnh saradnika o vaspitno-obrazovnom radu tokom COVID-19 pandemije u školama i predškolskim ustanovama u Republici Srpskoj možete preuzeti na našem sajtu u odjeljku „Publikacije.“

Ova aktivnost je provedena u okviru projekta „Uticaj COVID-19 pandemije na kvalitet vaspitno obrazovnog rada i dobrobiti nastavnog osoblja“ koji je dio programa „Podrška zdravlju i dobrobiti učitelja, s posebnim naglaskom na potrebe učiteljica uzrokovane pandemijom te promovisanju i podršci ravnoteže između posla i života“, koji zajedno provode Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Društvo psihologa Republike Srpske u saradnji sa UNICEF Bosna i Hercegovina kroz zajednički projekat Ujedinjenih Nacija „Osmislimo obrazovanje ponovo: Kreiranje kvalitetnijeg obrazovanja za djecu tokom i nakon COVID-19 krize s fokusom na najugroženije“ kojeg implementiraju UNICEF, UNESCO, ILO i UN Volunteers u Bosni i Hercegovini.