Praktikum s radionicama o dječjim pravima za nastavnike i stručne saradnike škola

Praktikum s radionicama o dječjim pravima za nastavnike i stručne saradnike škola

Poštovane kolege nastavnici i stručni saradnici,

samo vaše opredjeljenje za profesiju „prosvjetnog radnika“ ukazuje na to da podržavate stav da je budućnost svakog društva određena sadašnjom brigom za djecu i mlade, jer vi sada svakodnevno brinete o njima, realizujući niz konkretnih, cilju usmjerenih, planiranih i osmišljenih aktivnosti, kako biste podržali i podstakli njihov razvoj i učenje. U tom kontekstu, vaspitanje i obrazovanje jeste briga za djecu i mlade.

S druge strane, vaspitanje i obrazovanje jeste i osnovno ljudsko pravo i temelj demokratskog društva. U tom kontekstu, prosvjetni radnici mogu se posmatrati i kao promoteri prava djece, jer škole su mjesta gdje djeca žive i uče svoja prava, mjesta na kojima djeca uživaju svoja prava u svakodnevnom životu, ali i stiču znanja o svojim pravima i odgovornostima koje iz toga proizlaze.

Kako bismo vas podržali u svakodnevnim nastojanjima da brinete za djecu, učeći ih istovremeno i da oni brinu o drugima, nudimo vam ovaj priručnik. Njegov osnovni cilj je podsticanje pozitivne vaspitnoobrazovne prakse, te je samim tim namijenjen svima onima koji žele da unaprijede svoj rad sa djecom. U fokusu su nam dječija prava.

Priručnik možete preuzeti ovdje: Praktikum sa radionicama o djecijim pravima

 

Društvo Psihologa Republike Srpske i Genesis Project u partnerstvu sa UNICEF BIH uz finansijsku podršku Švedske i Švajcarske agencije za razvoj implementirali su kampanju o dječjim pravima i ulozi stručnih saradnika u školi u ostvarivanju tih prava pod nazivom “Plovim pravo i zdravo, jer to je moje pravo” u sklopu projekta Pravda za svako dijete.