Sekcija za psihološke tretmane obuhvata sve psihologe koji su dodatno edukovani za pružanje usluga savjetovanja i psihoterapije u u privatnom i drugim sektorima. Član Sekcije možete postati tako što ćete u prijavnom obrascu (opcija Postani naš član) naznačiti da želite postati član Sekcije. Članovi sekcije dobijaju pristup novostima u vezi sa organizovanjem u okviru Sekcije i imaju mogućnost da predlažu i da učestvuju u aktivnostima Sekcije. Voditelj Sekcije je Branislava Popović, psiholog, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut, jedan od osnivača UG ”Ipostasis” i psihološkog savetovališta za decu, adolescente i odrasle, koje postoji i radi od 2009.